Zo sýrskych utečencov boli nakoniec bulharskí robotníci