Zasadnutie Ms. rady

Only for CHROME:

KLIKNI – LIVE STREAMING (priamy link pre mobil)

KLIKNI – LIVE STREAMING (externý link – HTML5 pre Chrome)

KLIKNI – LIVE STREAMING (externý link – HTML5)