Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Zasadnutie Ms. zastupiteľstva Piešťany, externý link pre mobilné zariadenia)