Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Zasadnutie Ms. zastupiteľstva Piešťany, externý link pre mobilné zariadenia)