Výnimočný ohňostroj na výnimočnom podujatí -Piešťanské Zlaté Stuhy + Krst knihy + Reportáž.

Piešťanské Zlaté Stuhy 2017 (reportáž)

Slávnostný krst knihy : „Od Zlatých stúh po Svetovú rally“.

Ukončenie Piešťanských Zlatých Stúh – ohňostroj s hudobným prevedením (dokonalé predstavenie)

Ohňostroj z druhej strany Váhu (bez hudobnej produkcie) v 4K

P. Jurák