Victória regia 2020 sa uskutoční na konci septembra, ale v obmedzenej miere.

Victória regia 2020 sa uskutoční v sobotu – nedeľu 26.-27. septembra 2020, ale z dôvodu koronavírsu SARS-CoV-2 len v areáli botanickej záhrady SOŠ záhradníckej v Piešťanoch.
Srdečne pozývame na podujatie súťaže VICTORIA REGIA 2020, ktoré sa uskutoční v areáli

Program:
Výstava súťažných prác VICTORIA REGIA 2020 – Majstrovstvá Slovenska vo floristike:
Floristické práce a kompozície žiakov školy v priestoroch botanickej záhrady
Floristické práce špičkových floristov
Komentovaná prehliadka zbierkových záhonov, skleníkov, pomologického sadu.

Sobota 26. septembra 2020
14.00    GATSBY SOUNDS ORCHESTER
15.00     Folklórny súbor ŽITO
Koncerty sa uskutočnia na terase pri hlavnom vstupe do budovy školy.
Vstup do areálu školy je z ulice Brezová. Návštevníci budú usmernení na jednotlivé stanovištia prehliadky. Do vnútorných priestorov je vstup povolený len s rúškom.

SOŠZ Piešťany


Kvetinové korzo Victoria Regia s nádhernými dielami i ukážkovým počasím (2019)

Victória Régia 2018. Elegantná bodka za tohtoročnou Letnou kúpeľnou sezónou. (2018)