Veterinárna správa s políciou zachraňovala zúbožené zvieratá

V stredu ráno na základe opakovaných podnetov na preskúmanie podmienok chovu zvierat na registrovanej farme Ranch Cawalero na Bodone v Piešťanoch, došlo k šetreniu, pri ktorom boli účastní zástupcovia Regionálnej veterinárnej správy, Útulku Piešťany, krajskej kriminálky a mestskej polície.
Na farme, ktorá sa nachádza tesne pod valom Biskupického kanála bola vykonaná obhliadka zvierat, teda dvoch koní, jedného poníka a troch psov.
Kone podľa Jána Šišku z veterinárnej správy sú v zlom zdravotnom stave. Jeden z koní mal hnisavý zápal oka, ktoré vykazovalo známky slepoty (… záznam).
Kone neboli podkuté a kopytá mali značne poškodené.
Psy na tom neboli lepšie, skôr naopak. Boli priviazané na reťaziach a značne podvyživené. Podľa vedúcej Piešťanskeho útulku Ľubomíry Balekovej na tejto farme nie sú prvý krát (… záznam).

Na základe veľmi zlého zdravotného stavu a v súlade zo zákona o veterinárnej starostlivosti bolo nakoniec rozhodnuté o odobratí zvierat z farmy a umiestnení do náhradnej opatery. O ďalšom osude zvierat vás budeme informovať.