Vedenie mesta si neuvedomilo podstatu slova dôvera resp. nedôvera

Na októbrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva väčšina poslancov vyslovila súčasnému vedeniu mesta primátorovi Milošovi Tamajkovi, viceprimátorovi Michalovi Hynekovi a bývalej prednostke Dáši Rehákovej jednoznačnú nedôveru. Za vyslovenie nedôvery hlasovalo 16 poslancov z 19-tich prítomných čo znamená jednoznačný postoj veľkej väčšiny poslancov, ktorí zastupujú väčšinu obyvateľov mesta a voličov, ktorí boli v roku 2014 voliť svojich zástupcov. Primátor Tamajka spolu s viceprimátorom Hynekom reagovali na tento krok v podstate rovnako, že neuznávajú dôvody na vyslovenie nedôvery a že tento krok zastupiteľstva je z právneho hľadiska v podstate zbytočným krokom. Bez ohľadu na to, či majú pravdu a bez ohľadu na samotné dôvody vyslovenia nedôvery si primátor spolu s viceprimátorom neuvedomili zmysel slova dôvera resp. nedôvera. Dôvera je najdôležitejším faktorom dobrých medziľudských vzťahov a predpokladom na plnohodnotnú spoluprácu, na ktorú je aj vedenie mesta odkázané so zastupiteľstvom. Synonymom slova dôvera je viera, ktorá sa spája s najpodstatnejšou otázkou pri spolupráci a to, či človeku s ktorým mám pracovať verím alebo neverím. Ak nie je medzi ľuďmi dôvera, tak je takmer nulová šanca dospieť k pozitívnemu výsledku pri spolupráci, ktorá je jediným možným spôsobom, ako môže toto mesto napredovať. Keď to zhrnieme, tak môžeme potvrdiť to, že bez elementárnej dôvery nie je možná spolupráca a dobré výsledky v prospech celku tzn. v prospech mesta. Z reakcií primátora a viceprimátora, ktoré odzneli na zastupiteľstve je zjavné, že v čase vyslovovania ich nedôvery si neuvedomili fakt, že krok vyslovenia nedôvery nie je o tom, či sú dôvody na jej vyslovenie kompletné a či má vyslovenie nedôvery právne účinky alebo nemá. Vyslovenie jednoznačnej nedôvery znamená, že viera v spoluprácu zastupiteľstva s vedením mesta je v tomto čase takmer nulová ak sa nezmení ich vzájomná dôvera. Primátor, viceprimátor a prednostka podcenili zmysel slova dôvera a pri svojej obrane využili iba argumenty, ktoré smerovali k tvrdeniu, že z vyslovenia nedôvery zastupiteľstvo nebude mať žiaden relevantný výsledok miesto toho, aby hľadali dôvody, kde sa stala chyba. Primátor Tamajka ako najvyšší predstaviteľ mesta má najväčšiu zodpovednosť a preto by mal hľadať spôsoby, ako nadobudnúť stratenú dôveru poslancov, aby sa mesto rozvíjalo a nie naopak. To je v súčasnosti jediná zmysluplná cesta bez ohľadu, či má pravdu jedna alebo druhá strana.

Peter Valent