V Rakoviciach súťažili deti vo viazaní a aranžovaní dekorácií

Stredná odborná škola regionálneho rozvoja v spolupráci s Centrom voľného času Ahoj pripravila súťaž zručností žiakov základných škôl. Deti súťažili vo viazaní a aranžovaní vianočných dekorácií.
Do Rakovíc napokon dorazili žiaci zo šiestich základných škôl, okrem miestnej rakovickej školy, prišli aj deti z Vrbového, Sokoloviec, Veľkých Kostolian a z Piešťan.
Vianočné dekorácie, ktoré sa počas adventu v škole pripravujú, sú na vysokej úrovni.
A potom možno vyrastie nová generácia talentovaných podnikateľov v cestovnom ruchu či vidieckej turistike, mnoho nových farmárov, floristov a ďalších šikovných ľudí, ktorí sa uplatnia v praxi.