V priemyselnom parku pri Piešťanoch by mohlo nájsť prácu viac ako 200 ľudí

Dočkajú sa Piešťanci na tomto mieste vzdialenom od mesta necelé dva kilometre špičkového priemyselného areálu? Rok 2020 v znamení pandémie investičným akciám príliš neprial, no aj napriek tomu ohlásených priemyselno-logistických projektov nebolo na Slovensku málo. Holíč, Trenčín, Dunajská Streda, Strečno, Sučany – tam všade rastú industriálne parky za desiatky miliónov eur. Podľa analytikov o využitie týchto špecializovaných megaplôch nebude núdza. Aj pri Piešťanoch by mohol čoskoro vzniknúť priemyselný park o veľkosti 44 futbalových ihrísk.
Spoločnosť 1Selfco plánuje do areálu, ktorý má vyrásť severozápadne od Piešťan v medzi diaľnicou D1 a železnicou, preinvestovať viac ako 17 miliónov eur. V štyroch výrobných halách pre ľahký priemysel a logistiku by malo nájsť prácu viac ako 200 ľudí.
S výstavbou priemyselného areálu by sa mohlo začať ešte v prvej polovici tohto roka, pričom prvoradé bude vytvorenie potrebnej infraštruktúry. V tejto lokalite je most cez diaľnicu, ale jeho parametre neumožňujú využívať ho pre nákladnú dopravu. A preto investor plánuje riešiť cestné napojenie na Piešťany po obslužnej komunikácii medzi budúcim areálom a Orviskou cestou.
Na doriešenie prístupovej cesty je potrebná zmena územného plánu. Cestu plánuje investor zrekonštruovať na vlastné náklady. Investičný zámer predkladá mestskému zastupiteľstvu Piešťan po neúspešnom pokuse pred rokom opätovne.
Dopravné zaťaženie vyplývajúce z pohybu nákladných áut rieši odborne vypracovaná akustická štúdia. Časť nákladnej dopravy môže byť realizovaná aj železničnou kontajnerovou prepravou.