UPOZORNENIE: Vo štvrtok a piatok bude vykonávaný postrek stromov.

V dňoch 16. a 17. mája (štvrtok, piatok) bude v Mestskom parku a na uliciach: Pod Párovcami, Kláštorskej, Staničnej a Teplickej vykonávaná I. aplikácia chemickej ochrany pagaštanu konského proti škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému.

Postrek bude vykonávaný od 5?00 hod do 13:00 a tak miesta v parku budú z dôvodu bezpečnosti sprístupnené verejnosti až od 15:00.

Stredisko verejnej zelene preto v týchto hodinách neodporúča vstup do parku s deťmi a so psami.

SVZ