Termín odovzdania kandidátskych listín sa blíži. Niektorí to vzdali.

Aj keď pravé volebné kortešačky k nadchádzajúcim komunálnym voľbám ešte nezačali a istý predvoj v podobe zháňania podpisov kandidátov na podpisové hárky je už nejakú tú dobu viditeľný. Všetky náležitosti, ktoré musia kandidáti na poslancov a primátora splniť sú ustanovené v novelizovanom Zákone 180/2014, ktorý okrem iného definuje aj podmienky pre ich registráciu v komunálnych voľbách. Za straníckeho kandidáta podáva kandidátnu listinu politická strana, alebo koalícia strán prostredníctvom svojho splnomocnenca, ktorý ju odovzdá zapisovateľovi miestnej komisie najneskôr 60 dní pred konaním volieb, čo v tomto roku vychádza na 30. august. Mestský úrad v tejto súvislosti upozorňuje, že v posledný deň je možno podať kandidátnu listinu až do polnoci, čiže do 24 hodiny. Aj nezávislí kandidáti, či už za poslancov alebo primátora, musia svoje kandidátne listiny odovzdať do tohto termínu a navyše musia predložiť aj podpisové listiny s minimálne 500 podpismi od občanov starších ako 18 rokov s trvalým bydliskom v Piešťanoch.

Práve táto podmienka, ktorá vošla do platnosti pred 8 rokmi, robí niektorým adeptom o poslanecký mandát problém nevynímajúc ani kandidátov na primátora. Neochota, s akou sa stretávajú niektorí kandidáti a ich tímy pri žiadostiach o podpisy na kandidátne hárky má v Piešťanoch krátku históriu datovanú do obdobia spred 4 rokov. Bolo to obdobie, keď neslávne končilo jedno volebné obdobie poznačené neustálymi trenicami a hádkami medzi vtedajším primátorom Tamajkom a poslancami okolo bývalého viceprimátora Tomáša Hudcoviča. Nešlo vtedy len o odmietnutie podpisu na kandidačnú listinu, ale často aj o silnú kritiku ich práce, ktorá neraz prekročí aj hranicu slušnej konverzácie. Aj teraz je situácia pri zberaní podpisov podobná a viacerí kandidáti aj napriek svojmu silnému presvedčeniu o svojich schopnostiach sa samotných komunálnych volieb nezúčastnia, nakoľko nezískajú zákonom predpísaný počet podpisov a tak skončia skôr, ako vôbec odštartujú skutočnú predvolebnú kampaň.

viac vo videokomente

MT