SKRÍNING: V Piešťanoch bude počas víkendu 19 odberných miest.

Na základe uznesenia vlády prebehne v dňoch od 18. do 26. januára na celom území Slovenska, nevynímajúc okres Piešťany celoplošné testovanie na Covid-19, označované ako skríning. Ako ďalej z neho vyplýva, testovanie bude dobrovoľné a bude sa týkať obyvateĺov vo veku od 15 do 65 rokov.

Okrem detí a seniorov výnimka platí aj pre ťažko zdravotne postihnutých, ďalej pre občanov, ktorí už prekonali ochorenie COVID-19, alebo absolvovali obidve dávky vakcinácie od ktorého uplynulo minimálne 14 dní.

V Piešťanoch bude počas víkendu, čiže v dňoch 23 a 24. januára pre účely skríningu zriadených 19 odberných miest a to:

Č.

Adresa DOM/MOM

Čas testovania

dátum

čas od – do

(hod.)

Základná škola Mojmírova – Pavilón A Mojmírova 98/30, PN 23. – 24.01.2021 8.00 – 20.00
Stredná odborná škola obchodu a služieb – telocvičňa

Mojmírova 99/28, PN

23. – 24.01.2021 8.00 – 20.00
Základná škola Holubyho – telocvičňa

Holubyho 1053/15, PN

23. – 24.01.2021 8.00 – 20.00
Cirkevná spojená škola – telocvičňa

Pod Párovcami 1392/127, PN

23. – 24.01.2021 8.00 – 20.00
Hotelová akadémia Ľ. Wintera – vstup od parkoviska, viacúčelová sála

Stromová 1329/34, PN

23. – 24.01.2021 8.00 – 20.00
Futbalový štadión – športhotel, šatne Kuzmányho ul. 1135/15, PN 23. – 24.01.2021 8.00 – 20.00
Gymnázium Pierra de Coubertina – nová budova prízemie

Nám. SNP 1493/9, PN

23. – 24.01.2021 8.00 – 20.00
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany – KSC Fontána, vestibul kina

Beethovenova 1, PN

23. – 24.01.2021 8.00 – 20.00
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany – Malá scéna Ivana Krasku

A.Dubčeka 2400/27, PN

23. – 24.01.2021 8.00 – 20.00
Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. – Kongresové centrum Kúpeľný ostrov 4445/13, PN 23. – 24.01.2021 8.00 – 20.00
Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. – Napoleonské kúpele Kúpeľný ostrov, PN 23. – 24.01.2021 8.00 – 20.00
Mestská knižnica mesta Piešťany – prízemie Školská ul. 19, PN 23. – 24.01.2021 8.00 – 20.00
Stredná odborná škola technická – vstup, prízemie školy

Nová 5245/9, PN

23. – 24.01.2021 8.00 – 20.00
Základná škola E.F.Scherera – telocvične E.F. Scherera 4874/40, PN 23. – 24.01.2021 8.00 – 20.00
Základná škola Brezová – telocvične

Brezová 2876/19, PN

23. – 24.01.2021 8.00 – 20.00
Stredná odborná škola záhradnícka – vstup, prízemie školy

Brezová 2, PN

23. – 24.01.2021 8.00 – 20.00
RDD Kocurice – vstup, miestnosti na prízemí

Ul. Družby 4183/26, Kocurice

23. – 24.01.2021 8.00 – 20.00
Služby mesta Piešťany, p.o. – skleníkové hospodárstvo – Záhrada Kanada

Vrbovská 33, PN

23. – 24.01.2021 8.00 – 20.00
Vojenský kúpeľný ústav – hotel Granit

Teplická 81, PN

23. – 24.01.2021 8.00 – 20.00

 

Všetky odberné miesta budú otvorené od 8.00 do 20.00 hod.

Okrem víkendu sa môžu obyvatelia otestovať aj v priebehu týždňa na odberných miestach zriadených vo Vojenskom kúpeľnom ústave v čase od 8-16:00 a Napoleonských kúpeľoch v čase od 8 do 18:00

Jednotlivé testovacie  tímy Mesto zostavilo z radov dobrovoľníkov, ktorí sa na výzvu Mesta prihlásili. Sú medzi nimi aj celé skupiny ľudí, ktoré pracovali už počas prvého celoplošného testovania na prelome októbra a  novembra 2020, za ktoré im mesto Piešťany úprimne Ďakuje.

Podľa uznesenia vlády, potvrdenie o negatívnom teste bude v období od 27.januára do 2. februára slúžiť ako priepustka na:

 • cestu do práce a z práce alebo výkon podnikateľskej alebo obdobnej činnosti a cestu späť,
 • na cestu do čistiarne odevov, na doplnenie pohonných hmôt, na kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, do banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu do služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, do opravovne obuvi, servisu telekomunikačnej techniky,
 • na cestu na hromadné podujatie, ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva SR a cestu späť,
 • na cestu na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť,
 • na cestu do zahraničia,
 • na cestu do prírody, vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť,
 • na cestu žiaka druhého stupňa základnej školy, žiaka strednej školy a poslucháča staršieho ako 10 rokov do a zo školy a školského zariadenia,
 • na sprevádzanie dieťaťa alebo žiaka

Bez testu je povolené:

 • ísť k lekárovi alebo do zdravotníckeho zariadenia, ak ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť, preventívnu prehliadku alebo plánovanú zdravotnú starostlivosť, možné je aj sprevádzanie blízkej osoby alebo príbuzného,
 • ísť na test – PCR, antigénový test, na očkovanie proti ochoreniu COVID-19,
 • ísť na pohreb blízkej osoby, dovolená je cesta na uzavretie manželstva, krst,
 • postarať sa o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný,
 • ísť von so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1 000 m od bydliska, ale aj postarať sa o hospodárske zvieratá či zájsť k veterinárovi,
 • výnimku má aj cesta dieťaťa do materskej školy a z nej a do školského zariadenia a z neho, cesta žiakov prvého stupňa základnej školy do školy a školského zariadenia a z nich,
 • cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom, a cesta späť,
 • cesta rodiča, inej oprávnenej osoby a cesta dieťaťa realizovaná v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča, prípadnej inej oprávnenej osoby, s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cesta realizovaná na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,
 • zabezpečenie a presúvanie sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
 • pobyt v prírode pre deti do 15 rokov,
 • zdravotná vychádzka seniorov nad 65 rokov alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje pomocou vozíčka, do vzdialenosti do 1 000 metrov od bydliska, vychádzku môže vykonávať aj s členmi spoločnej domácnosti,
 • dostaviť sa pred orgán činný v trestnom konaní, cesta na pojednávanie

Po celoštátnom skríningu sa Slovensko rozdelí na okresy s menšou a vačšou mierou pozitivity na COVID 19. Napriek tomu, že zákaz vychádzania platí pre celé Slovenko až do 7. februára, v okresoch s menšou mierou pozitivity budú platiť tieto výnimky: (viac vo videoreporte)

MT