Prenos z Ms. zastupiteľstva.

Zasadnutie Ms. rady Piešťany, externý link pre mobilné zariadenia)