Posledné zasadnutie ms. zastupiteľstva skončilo skôr, ako vôbec začalo.

Posledné zasadnutie poslancov mestského zastupiteľstva v starom zložení skončilo skôr, ako vôbec začalo. Poslanci mali problém rokovať o bodoch v predloženom programe, ktoré zaväzujú mesto aj pre obdobie, kedy už niektorí radní nebudú vykonávať mandát či už z dôvodu nekandidovania v minulotýždňových komunálnych voľbách alebo jednoducho neboli zvolení pre nadchádzajúce obdobie. Termín konania stredajšieho zasadnutia určil dosluhujúci primátor Tamajka, ktorý ho bez udania dôvodu len 2 dni pred riadne naplánovaným októbrovým zasadnutím (31.10.2018) presunul na piaty deň po komunálnych voľbách (15.11.2018).

Netreba nijak zvlášť rozpisovať nepísané pravidlo uplatňujúce sa v takmer všetkých samosprávach na Slovensku, že po voľbách, po ktorých sa mení zloženie vedenia samosprávy sa nepristupuje k schvaľovaniu žiadnych významných záväzných nariadení, zásad alebo smerníc či podpisovaniu zmlúv a iných právnych dohôd, ktoré by zásadným spôsobom ovplyvňovali činnosť a chod samosprávy. Samozrejme, ak by zasadnutie bolo len formálne rokovanie s prívlastkom slávnostného ukončenia dobiehajúceho volebného obdobia, bolo by všetko v poriadku. Nakoľko však v programe svietili záväzné nariadenia, ako ju určenie výšky dane z nehnuteľností, poplatky za odpad a aj schválenie rozpočtu mesta na budúci rok, zastupiteľstvo sa v diskusii dohodlo na nepokračovaní v rokovaní a program zasadnutia jednoducho neschválili (viac vo videoreporte).

MT