Plynári pri výmene potrubia na Winterovej poškodili korene javoru. Museli ho spíliť.

Rekonštrukcia plynového vedenia na Winterovej ulicia sa blíži k poslednej fáze. Po vyasfaltovaní parkovacích miest pred nemocnicou Alexandra Wintera sa pracovníci investora presunú s výkopovými prácami do odstavného oválu, kde budú robiť prepoj na Kukučínovu ul.

Nie však všetko sa im podarí, ako by si želali. Okrem poškodenia betónových kvetináčov vymedzujúcich kruhový objazd, ku ktorej došlo v pondelok pri neodbornej manipulácií, narušili pri výkopových prácach aj koreňový systém vzrostlého javora pred Loger vilou. Poškodenie bolo natoľko vážne, že strom začal okamžite vysychať a v utorok museli pracovníkmi Služieb mesta Piešťany pristúpiť k jeho spíleniu. Aj keď odstránenie stromu bolo vopred ohlásené a miesto výrubu bolo riadne opáskované, niektorí vodiči značenie nerešpektovali a svoje autá zaparkovali priamo pod strom do páskami vyznačeného zákazu. Z tohto dôvodu museli byť práce na niekoľko hodín, do doby preparkovania áut prerušené, nakoľko hrozilo ich poškodenie.

Podľa našich informácií, samotné miesto po odstránenom javore bude vyasfaltované spolu s celou časťou chodníku, pod ktorým prebieha plynové potrubie. Náhradná výsadba sa bude realizovať v jesenných mesiacoch, nie však do chodníka, ale do trávnatej plochy, aby v budúcnosti nedochádzalo k deštrukcii komunikácie.

MT