Piešťanci ukázali, že solidarita a nezištná pomoc im nie je cudzia.

Vojna na Ukrajine dolieha na každého človeka inak, zvlášť, keď sa ho bytostne týka. Každodenné informácie o obetiach, zranených a aj o utečencoch vyvolávajú v našej spoločnosti silnú solidaritu a nevídanú spolupatričnosť s obeťami konfliktu. Aj Mesto Piešťany a jeho obyvatelia sa zapopjili do spontánnej pomoci a poskytli útočisko pre bezbranných ľudí, hlavne pre ženy a deti, ktoré tu našli okrem bezpečia a zázemia aj hlboké pochopenie a podporu. V súčasnosti sa na území mesta nachádza približne 300 utečencov, ktorí sú ubytovaní nie len v hoteloch a penzióch, ale aj v bytoch a rodinných domoch po celých Piešťanoch. (viac vo videoreporte)

MT