Piešťanci sa už čoskoro budú môcť kúpať v neďalekom aquaparku.

Neveľká obec Pečeňady v okrese Piešťany, ktorú ešte pred pár rokmi označovali ako zánikovú, môže sa dnes kľudne hrdiť prívlastkom vysoko rozvojová.

Skoro každý rozvoj je podmienený dostatkom financií a to je aj prípad Pečeniad, ktorým každoročne do rozpočtu pribudne 1.5 mil. eur hlavne z výberu miestnych daní a poplatkov. Aj keď obyvatelia obce majú vyššie dane, nie sú to oni, kto napĺňa obecnú pokladňu, ale blízka jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice, z ktorej pochádzajú až ¾ príjmu rozpočtu.

Z dôvodu každoročného prebytku v hospodárení obce sa starosta s miestnym zastupiteľstvom uzniesli na realizácii nanajvýš zaujímavého investičného zámeru. Okrem mnohých už realizovaných benefitov pre obyvateľov Pečeniad, pribudne v dohľadnej dobe aj zábavno-relaxačný komplex s pracovným názvom Vodný svet. Obec dala spracovať projektovú štúdiu na výstavbu areálu, ktorý počíta s 3 vnútornými a 1 vonkajším bazénom s tobogánom a ďalšími zážitkovými atrakciami. Čo je však najpodstatnejšie, voda bude pochádzať z geotermálneho vrtu hlbokého až 1.7 km s vysokým obsahom jódu a brómu, čo sú prvky s liečivými účinkami. Podľa predbežných kalkulácií, rozpočet sa bude pohybovať na úrovni približne 1.6 mil. eur a bude hradený z vlastných zdrojov obce (bez úverového zaťaženia alebo použitia fondov EU). Podľa slov starostu obce Ladislava Boháčika, tento rok zabezpečia kompletnú projektovú dokumentáciu so získaním stavebného povolenia a na jar budúceho roka chcú už začať stavať. Pokiaľ sa všetko podarí, v roku 2019 bude termálny Vodný svet otvorený a samozrejme prístupný nie len obyvateľom obce, ale aj širokej verejnosti. Kto vie, možno sa dočkáme, že drvivá väčšina návštevníkov bude pochádzať z blízkeho kúpeľného mesta Piešťany.

MT