O odobraté zvieratá z farmy Cawalero je dobre postarané.

Ako sme vás už informovali, 27. januára došlo na farme Cawalero v Piešťanoch k šetreniu podnetu na podozrenie z týrania zvierat za účasti zástupcov Regionálnej veterinárnej správy.
Podľa Jána Šišku z veterinárnej správy bol podnet oprávnený a preto nariadil odobratie všetkých zvierat. Kým psy boli okamžite prevezené a umiestnené do náhradnej starostlivosti, pre kone bol zabezpečený odvoz až v piatok 5. februára (…Šiška).
Niekoľkodňové čakanie na odvoz a ustajnenie koní súvisí s preplnenými karanténnymi stanicami (…Šiska)
Kone boli vyšetrené a obhliadajúci veterinár potvrdil nefunkčnosť pravého oka u jedného z koní, ktorého príčinou mohlo byť jednoduché zanedbanie starostlivosti (…Šiška)
V karanténnej stanici bola nasadená liečba proti vonkajším a vnútorným parazitom a bola prevedená preventívna vakcinácia. Až serologické vyšetrenie ukáže ich úplný zdravotný stav.
Výsledok správneho konania, ktoré bolo začaté s majiteľkou farmy, môže skončiť buď vrátením zvierat, alebo ich trvalým odobratím, alebo dokonca až trestným stíhaním.

Posledné dejstvo príbehu zvierat z farmy Cawalero ešte zďaleka nebolo dopísané, ale jedno dôležité končí šťastne. Fotky z novej adresy, kde boli kone ustajnené, hovorí za všetko. Na záver ešte jedno ubezpečenie od Jána Šišku…