Na január zvolali mimoriadne valné zhromaždenie Letiska Piešťany, a.s.

Spoločnosť Letisko Piešťany, a.s. čaká 25. januára mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré zvolalTrnavský kraj ako majoritný akcionár na podnet mesta Piešťany. Primátor Tamajka požiadal o zvolanie valného zhromaždenie ešte v júli 2016, teda mesiac pred konaním riadneho zhromaždenia. TTSK však požiadavke mesta nevyhovel s oddôvodnením blížiaceho sa riadneho valného zhromaždením, kde podľa Tibora Mikuša mohol Tamajka v rámci programu zasadnutia požiadať o zaradenie nových bodov. Zámerom zvolania mimoriadneho zhromaždenia bolo prejednanie finančnej situácie letiska a predloženie štúdie od prof. Antonína Kazdu.

A. Kazda vo svojom projekte, ktorý bol prerokovaný na májovom zasadnutí piešťanského zastupiteľstva, navrhol postup pri znižovaní výdavkov v podobe oslobodenia letiska od dane z nehnuteľnosti približne vo výške 74 tis. eur, zníženie odmien členov orgánov spoločnosti vo výške 35 tis. eur, a zníženie počtu zamestnancov. Celkový efekt šetrenia podľa A. Kazdu by mohol predstavovať okolo 150 tis. eur. Súčasťou štúdie bol aj prepočet minimálne prepravených pasažierov za obdobie jedného roka, ktorým by Letisko Piešťany, a.s. dosiahlo kladný hospodársky výsledok. Samozrejme, ako zohnať a prepraviť 100 tis. pasažierov už samotná štúdia neuvádza.

Letisku pomohli aj poslanci schválením záväzné naradenie o dani z nehnuteľnosti, ktorým sa všetky pozemky Letiska na rok 2017 oslobodia od tejto dane vo výške 55 tis eur.

Minulý týždeň došlo na trnavskej vucke k stretnutiu so zástupcom spoločnosti KATEX TECHNICAL FINANS, s.r.o., ktorá listom tesne pred konaním decembrového valného zhromaždenia prejavila záujem o spoluprácu s Letiskom Piešťany. Závery z tohto rokovania neboli Krajom zatiaľ nijako komentované.