Mestská rada neodporučila pristúpiť na mimosúdnu dohodu na odkúpenie parciel pod Kolonádou na Winterovej ulici