Mesto zverejnilo odmeny viceprimátorov.

Na základe našej žiadosti a v súlade so Zák. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Mesto Piešťany zverejnilo výšku odmien oboch bývalých viceprimátorov za roky 2016 a 2017.

Ako zo správy vyplýva M. Hynek si k dvojtisícovej mesačnej výplate prilepšil aj odmenou za rok 2016 vo výške 2.000,- eur. V roku 2017 mu primátor Tamajka priznal odmenu až vo výške 8.000,-  eur. Druhý viceprimátor  T. Hudcovič už asi tak pracovitý nebol, keďže mu bolo  za rok 2016 priklepnutých len 1.000,- eur.

MT


Mesto vyplatilo vysoké odmeny viceprimátorovi možno aj z peňazí od športovcov. (22.5.2017)