Februárové udalosti v roku 1948 sa citeľne dotkli aj Piešťan. Začalo znárodňovanie.

Februárový prevrat v roku 1948 pociťovali od prvých dní aj Piešťany. Udalosti vo vtedajšom Československu začali gradovať 17. februára, keď nekomunistickí ministri podali do rúk prezidenta Beneša demisiu dúfajúc, že znefunkčnením vládneho kabinetu, vedenom predsedom vlády Klementom Gottwaldom, prezident rozpustí vládu a vyhlási predčasné voľby.

Nasledujúce dni začali komunisti organizovať masové protesty podporovené zriadenými ľudovými milíciami. Vyvrcholením bol 25. február v deň vyhlásenia generálneho štrajku, keď prezident Beneš pod nátlakom Klementa Gottwalda prijal demisiu 12 ministrov a zároveň do týchto funkcií vymenoval komunistov.

Piešťany všetky udalosti pozorne vnímali o čom svedčí aj zápis v kronike:

„Ľud mesta Piešťany s radosťou víta vyriešenie vládnej krízy, utvorenie novej vlády a nového sboru povereníkov z ľudí verných zásadám vládneho programu a ľudu oddaných.“ (Viac vo videoreporte).

Zdroj: Kronika Piešťan