Drahovce: Čistenie vodovodov podľa príslovia: ČISTOTA POL ŽIVOTA.

Čistá, priezračná voda pustená z vodovodného kohútika nemusí byť vždy aj bezzávadná. Príčiny môžu byť rôzne, od kontaminácie zdroju pitnej vody až po znečistenie rokmi zanesených rozvodov. Práve Inkrustácia sedimentmi mangánu a železa stála aj za komplexným vyčistením obecného vodovodu v Drahovciach. Podľa slov starostu obce Miroslava Ledeckého situácia už bola neudržateľná aj z dôvodu nedostatočného zokruhovania siete vodovodu. (viac vo videoreporte)

MT