Dom umenia opäť ožíva. Jún patrí 66. Music Festivalu Piešťany

Slávnostné fanfáry na schodoch Domu umenia Piešťany budú znieť začiatkom júna inak. Pre väčšinu návštevníkov sa rozozvučia veľkolepejšie než veľkolepo. Hlásať totiž nebudú iba začiatok druhého najstaršieho festivalu vážnej hudby na Slovensku, ale kvarteto lesných rohov z Bratislavy do sveta, doslova, roztrúbi, že do budovy na nábreží sa po dlhých mesiacoch vracia kultúra a život! Pre verejnosť sa otvára veľká sála aj všetky výstavné priestory. Príležitosť postaviť sa na javisko domu umenia a porozprávať sa s jeho riaditeľkou Editou Bjeloševičovou o pripravovanom programe niesla so sebou veľa emócií.
Dom umenia Piešťany – umelecký súbor Lúčnica, mesto Piešťany a Rezort Piešťany ako hlavní organizátori pripravili bohatý program 66. ročníka Music Festivalu Piešťany. Mesiac trvajúce slávnosti hudby vám prinesú interpetov nielen z domácej, ale aj zahraničnej kuchyne.
Najväčšie jedno sálové kino na Slovensku zostáva verné aj tradícii prenosov z Metropolitnej opery v New Yorku.
V komornom interpretačnom prevedení si pripomenieme hudbu velikána Wolfganga Amadea Mozarta. Chvíle pred koncertom v komorných priestoroch galérie budú mať aj výtvarné obohatenie.
Ako by to bolo, keby piešťanský hudobný festival nevyšiel za múry svojej budovy a nezavítal aj do priestorov Slovenských liečebných kúpeľov. Koncert v kaviarni hotela Thermia Palace sa bude niesť na vlnách španielskej hudby.
Nielen hudba z rôznych krajín, ale aj žánrová pestrosť je ďalšou črtou Music Festivalu Piešťany.
Music festival – to je aj tanečné umenie umocnené hudbou s medzinárodným presahom.
Concerto grazioso vo veľkej sále 29. júna bude ponúkne hudbu Ludwiga van Beethovena, Jána Cikera, Henryka Wieniawskeho a Josepha Haydna. 66. ročník Music festivalu Piešťany neopúšťa len múry budovy, ale aj hranice mesta.
Okrem umeleckých výstav budú od 4.6. do 29.8. pre verejnosť prístupné dve dokumentárne výstavy, realizované v spolupráci s Divadelným ústavom v Bratislave.
V Dome umenia veria, že jeho verní návštevníci si aj napriek neľahkej dobe, ktorú žijeme a po dlhej prestávke bez umenia opäť nájdu cestu do budovy na nábreží Váhu a opäť spoločne zažijeme atmosféru vypredaných sál a veľkolepé standing ovation v závere predstavení. Dovidenia v Dome umenia Piešťany.