A je tu prvý jarný deň…

Prvý jarný deň, teda deň jarnej rovnodennosti nám tento rok vyšiel na nedeľu ráno, presne o pol šiestej. Poloha Slnka voči Zemi sa v tento deň nachádza presne nad rovníkom. Na severnom póle začína polárny deň a na južnom zasa polročná polárna noc.

Jarná rovnodennosť nenastáva každý rok v rovnakom čase, čo je spôsobené rozdielnou dĺžkou astronomického a občianskeho roka. Kým prvý má 365 dní a 6 hodín, druhý má 365 dní a raz za štyri roky je tzv. priestupný rok s 366 dňami.

Aj zaužívaný dátum 21. marec ako prvý jarný deň platil len začiatkom 20-teho storočia a opakuje sa len každý tretí rok po prestupnom roku. Zatiaľ nadlho posledný bol v 2011-tom. Od roku 2048 bude dokonca vychádzať na 19. marec. Až v roku 2100 po prestupnom roku bude zasa deň jarnej rovnodennosti 21.marca.