9. ročník atletických pretekov o Moraviansku venušu

11. júna za pekného slnečného počasia sa v Základnej škole Moravany nad Váhom konal 9. ročník atletických pretekov O MORAVIANSKU VENUŠU. Vzhľadom na postcovidovú situáciu tento ročník pretekali len žiaci tejto školy ale napriek tomu sa tejto akcie zúčastnilo takmer 100 detí.
Na deťoch bolo vidieť, že ich to baví ale aj to, že majú vôľu športovať a súťažiť. Posledný rok bol pre ne z tohto hľadiska veľmi obmedzujúci. Preto sú dnes takéto podujatia veľmi prospešné a inšpiratívne.
Deti súťažili v tradičných disciplínach – behy, skok do diaľkya hod krikotovou loptičkou. Učitelia boli zvedaví ako sa zmenila výkonnosť detí po covid období, kedy sa bolo pravidelné športovanie takmer nemožné.
Pretekári na prvých troch miestach v každej kategórii dostali medaile a diplomy. Niektorí žiaci na týchto pretekoch vynikali, čo učiteľov veľmi potešilo.
Toto vydarené podujatie ukázalo, že aj iné školy by mali v súčasnosti takéto preteky organizovať, pretože deti si z nich odnášajú množstvo pozitívnych zážitkov.