Zrekonštruovaná Villa Vodička privítala v piatok svojich prvých hostí.

V Piešťanoch pribudol ďalší zrenovovaný dom s prevádzkou kaviarne, ktorý sa svojim vekom zaraďuje medzi najstaršie v centre mesta. Secesnú villu dal postaviť vyslúžilý dôstojník rakúsko-uhorskej monarchie, uvádzaný v archívoch pod menom Albrecht, podľa ktorého bola villa aj pomenovaná. Prvá zmienka v archívoch pochádza z roku 1895, kedy sa po smrti majiteľa dom v rámci dedičstva dostáva do vlastníctva jeho manželky Václavy Albrechtovej rod. Straussovej. Tá tu bývala až do roku 1924, keď ho za 200 tis korún kúpili manželia Lulovičoví. Niekedy v 20-tych rokoch bola pred domom dokončená jednopodlažná prístavba s terasou na streche, ktorá kopírovala okolitú zástavbu. Predstúpená prístavba slúžila ako predajňa železiarstva a spolu so susediacimi priestormi a trhoviskom tvorili obchodné centrum Piešťan.

V roku 1953 bol dom znárodnený a daný do správy Mestského národného výboru, ktorý obytné priestory ďalej prenajímal. Na rozdiel od ostatných domov v centre, pôvodným vlastníkom, teda rodine Lulovičových, pridelili úradníci 2 izby a mohli bývať vo ville aj naďalej (viac vo videoreporte).

MT