Zimný štadión v Piešťanoch sa rozšíri o nové šatne pre mládež.

Poslanci mestského zastupiteľstva dali zelenú prístavbe šatní k Zimnému štadiónu, ktorá bude slúžiť pre mládežnícke družstvá. Realizácia tejto investície súvisí s potrebou vyriešenia situáciu, kedy v prípade konania medzinárodných turnajov a tréningových kempov musia mládežnícke družstvá uvoľniť jestvujúce šatne.

Prístavba bude situovaná zo západnej časti štadiónu na plochách chodníkov a sčasti aj zelenej plochy. Jednopodlažná stavba bude zároveň slúžiť ako vstup B pre divákov a jej strecha ako priestor pre návštevníkov na trávenie času medzi jednotlivými tretinami.

V rámci celkovej zastavanej plochy o výmere 450 m2 budú vybudované štyri kabíny so sociálnym zázemím. Celkové náklady vo výške 250 tis eur. budú hradené jednak zo štátnej dotácie na rozvoj hokejovej infraštruktúry tak aj zo zdrojov prevádzkovateľa štadiónu ŠHK 37. Samotná výstavba šatní má začať budúci rok.

MT