Žiadaná investícia dostala od poslancov stopku. Dúfajme, že len na chvíľu.

Investičný zámer výstavby dvoch objektov sociálnej starostlivosti o seniorov a vybudovanie obchodnej galérie na pozemkoch situovaných pri Bratislavskej ceste oproti sídliska A. Trajan sa odkladá. Aspoň zatiaľ. Poslanci totiž na júlovom zasadnutí neodsúhlasili predaj a zámenu parciel vo vlastníctne mesta, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou predloženého projektu. Nejde pritom len o samotné komerčné využitie tohto územia zahraničnými investormi, ale aj o vybudovanie prepotrebného cyklochodníka, ktorý prepojí Bratislavskú cestu s Komenského ulicou a vytvorí tak bezpečný prepoj s cyklotrasou Dubová a s kolokruhom Sĺňava. V budúcnosti sa počíta aj s vybudovaním súbežnej asfaltovej cestnej komunikácie, ktorá sčasti odľahči dopravu na Bratislavskej.

Celá táto lokalita je už niekoľko rokov v žalostnom stave a plánovaná výstavba by vhodne dotvorila vstupnú bránu do Piešťan. Okrem toho by aj riešila akútny nedostatok zariadení pre seniorov, keďže zámer počíta s vybudovaním dvoch päť podlažných objektov s kapacitou až 80 lôžok pre účely sociálnej starostlivosti o seniorov. Celá investícia má dosiahnuť 14.5 mil eur, čo by bola v Piešťanoch najväčšia plánovaná akcia za ostatných 10 rokov (viac vo videoreporte).

MT