Zasadutie Ms. rady

Zasadnutie Ms. rady Piešťany, externý link pre mobilné zariadenia)

Only for CHROME:

KLIKNI – LIVE STREAMING (priamy link pre mobil)

KLIKNI – LIVE STREAMING (externý link – HTML5)

KLIKNI – LIVE STREAMING (externý link – flash player)