Zasadnutie ms. zastupiteľstva. (záznam)

Zasadnutie Ms. zastupiteľstva Piešťany, externý link pre mobilné zariadenia)