Zasadnutie Ms. rady

Zasadnutie zastupiteľstva Piešťany, externý link pre mobilné zariadenia)