Zasadnutie mestskej rady Piešťany

Zasadnutie Ms. zastupiteľstva Piešťany, externý link pre mobilné zariadenia)