Zasadnutie mestskej rady Piešťany.

Zasadnutie Ms. zastupiteľstva Piešťany, externý link