Zasadnutie mestskej rady (záznam)

Zasadnutie Ms. zastupiteľstva Piešťany, externý link pre mobilné zariadenia)