Zasadnutie mestskej rady.

Zasadnutie Ms. zastupiteľstva Piešťany, externý link pre mobilné zariadenia)