Zasadnutie mestského zastupiteľstva (záznam)

Zasadnutie Ms. zastupiteľstva Piešťany, externý link pre mobilné zariadenia)