Záznam z posledného zasadnutia ms. zastupiteľstva Piešťany vo volebnom období 2014-2018.

Zasadnutie Ms. zastupiteľstva Piešťany, externý link pre mobilné zariadenia)