Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Zasadnutie Ms. rady Piešťany, externý link pre mobilné zariadenia)