Zasadnutie Mestského zastupiteľstva Piešťany.

Zasadnutie zastupiteľstva Piešťany, externý link pre mobilné zariadenia)