Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany (záznam)