Zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Zasadnutie Ms. zastupiteľstva Piešťany, externý link