Zasadnutie mestského zastupiteľstva (záznam).

Zasadnutie Ms. zastupiteľstva Piešťany, externý link pre mobilné zariadenia)