Budova Základnej umeleckej školy je staticky stabilná a jej zrútenie nehrozí.

Základná umelecká škola na Teplickej ulici stále čaká na svoju obnovu. Budove, ktorá svojim vzhľadom navodzuje dojem stavby tesne pred zrútením, podľa statiska nehrozí žiadne bezprostredné nebezpečie a objekt je stabilný. Samozrejme, týka sa to len konštrukčných prvokov, teda nie omietky, ktorá už niekoľko rokov opadáva z bočných strán fasády a ohrozuje tým popri stene prechádzajúcich chodcov. Kým vnútorné priestory sú v uspokojivom stave, praskliny v obvodových stenách sú väčšie, ako na sanovanej budove Centroom..

Mesto Piešťany ako vlastník budovy sa síce každý rok uchádza o získanie grantu na obnovu stavby prostredníctvom výzvy ministerstva Kultúry v programe „Obnovme si svoj dom“, ale zatiaľ bezúspešne. Podľa našich informácií, celková suma na rekonštrukciu fasády a ďalšie sanačné práce je rozpočtovaná na približne 42 tis. eur.