Začína výmena jódových tabliet.

Mesto Piešťany začne tento týždeň, najneskôr budúci s distribúciou jódových tabliet, ktoré zadovážili Slovenské elektrárne ako ochranu pre obyvateľov v prípade jadrovej havárie.

Tablety jodidu draselného sú určené pre všetkých obyvateľom v 20 km okolí Bohuníc, teda v pásme havarijného plánovania.

Tabletky boli naposledy distribuované v roku 2012 s 5 ročnou expiračnou dobou, ktorá skončila v septembri tohto roku.

Obyvatelia Piešťan si budú môcť tablety vyzdvihnúť na Mestskej polícií na Teplickej ulici (staré, expirované tablety tu môžete odovzdať). Podľa Igora Košíka z Okresného úradu pôvodné balenia, ktoré obsahovali štyri tablety a boli určené pre jednu dospelú osobu sú po novom balené po šiestich, napriek tomu počet tabliet pre dospelú osobu zostáva nezmenený (4 u detí 2).

V prípade radiačnej udalosti je potrebné užiť čo najskôr, najlepšie do dvoch hodín po oznámení o úniku rádioaktívneho jódu – a o tom rozhodne Úrad verejného zdravotníctva SR.

„Ak by sa stala jadrová havária, pozorne sledujte oznámenia obce a verejnoprávnych médií a riaďte sa oficiálnymi informáciami. Ľudia vydávajúci pokyny pre obyvateľstvo vedia presne opísať, ako sa vyvíja situácia z pohľadu ohrozenia obyvateľov v prípade radiačnej udalosti, aj to, kedy treba vyhlásiť jódovú profylaxiu.“

Tabletky neužívajte svojvoľne! V prípade havárie užitie jódovej tablety neodkladajte na neskôr – po 12 hodinách od ožiarenia je to už zbytočné. Ak by únik rádioaktivity pokračoval, ďalšie dve tabletky užite po 24 hodinách od prvej dávky.

Prečo práve jodid draselný?

Ak nastane radiačná nehoda alebo havária na jadrovom zariadení, môže uniknúť do životného prostredia izotop jódu-131, ktorý sa hromadí práve v štítnej žľaze. „Tomuto môžeme zabrániť užitím tabliet jodidu draselného, keď sa štítna žľaza nasýti neaktívnym jódom a nedovolí, aby sa tam akumuloval rádioaktívny jód-131,“ približuje vedúci radiačnej ochrany v Bohuniciach Boris Remenec.

Ak ste alergický na jodid draselný alebo jeho zložku, môžu vám pomôcť výživové doplnky s vysokým obsahom prírodného jódu.

Čo je to jodid draselný?

Jodid draselný je zlúčenina jódu a draslíka, ktorá je bežne medicínsky dostupná. Využíva sa aj počas jadrovej havárie – organizmus sa vďaka tabletám nasýti čistým jódom, a tak zabráni štítnej žľaze vychytávať rádioaktívny jód, ktorý môže z atómky uniknúť počas havárie. 

Kedy máte jodid draselný použiť?

Ak sa chcete čo najlepšie ochrániť, je potrebné tabletu užiť čo najskôr, najlepšie do dvoch hodín po oznámení o úniku rádioaktívneho jódu – rozhoduje o tom Úrad verejného zdravotníctva SR, resp. krízový štáb. Pred požitím tablety vždy vyčkajte na informáciu úradov a sledujte oficiálne oznámenia prostredníctvom televízie a rozhlasu. V prípade jadrovej havárie užitie jódovej tablety neodkladajte na neskôr; po 12 hodinách od ožiarenia je to už zbytočné. Ak by únik rádioaktivity pokračoval, ďalšiu tabletku užite po 24 hodinách.

Čo je to štítna zľaza?

Štítna žľaza je jedna z väčších endokrinných žliaz v tele, umiestnená je v krku a produkuje hormóny, ktoré regulujú metabolizmus a ovplyvňujú rast. Pre tvorbu týchto hormónov je dôležitý jód, čo ho robí významným pre ľudské zdravie. Bežne sa stretáme napríklad s jodidovanou soľou či múkou.

Zdoj: AE JB