Začala veľmi žiadaná rekonštrukcia Nálepkovej ul.

V pondelok začala veľmi žiadaná a nanajvýš potrebná obnova cestnej komunikácie na Nálepkovej ulice. Počas nasledujúcich 3 týždňov budú prebiehať stavebné práce, ktoré pozostávajú z vyfrézovania jestvujúcej živicovej vrstvy, vyspravenie štrkového podložia a následné vyasfaltovanie celého úseku od Továryho vily až po polyfunkčný dom Enzo na bývalom Starom trhovisku. Práce realizuje firma CESTY NITRA, a.s. za celkové náklady vo výške  necelých 27 tis. eur. Podľa zverejnenej zmluvy, nová komunikácia by mala byť odovzdaná do užívania do konca novembra tohto roku.

MT


Kuriózna nehoda na Nálepkovej ulici. (z 27.10.2017)