Začala rekonštrukcia Kolonádového mosta.

12. júna začala rekonštrukcia Kolonádového mosta. Táto národná kultúrna pamiatka, ktorú možno považovať za jednu zo symbolov nášho mesta bude v nasledujúcich 15 mesiacoch podrobená dôkladnej obnove mostovky aj s deliacou presklennou priečkou. Za cenu 1.7 mil eur realizuje kompletnú rekonštrukciu spoločnosť Swietelsky Slovakia, ktorá so svojou cenovou ponukou uspela vo verejnej súťaži. Náklady na obnovu Mesto Piešťany vyskladá jednak zo schválenej dotácie Ministerstva kultúry vo výške 950 tis, tak aj z vlastných zdrojov, či už z predaja pozemkov oproti sídlisku A. Trajan, tak aj z nedočerpaného úveru z minulosti.

Samotné stavebné práce sú rozdelené do niekoľkých etát, pričom v prvej fáze dôjde k vyrfézovaniu asfaltovej vrstvy, odstránenie betónových poterov, demontáž a následná obnova inžinierskych sietí. V ďalšej fáze sa odstráni deliaca presklená priečka po celej dĺžke mosta a jej opätovná výstavba. (viac vo videoreporte)

MT