Začala predražená výstavba parkoviska pred Bytovým podnikom.

Na konci mája začala výstavba parkoviska na školskej ulici pred Bytovým podnikom. Táto investičná akcia sa tak po 4 rokoch od zverejnenia zámeru dočkala realizácie aj keď za oveľa drahších podmienok ako sa pôvodne myslelo. Bytový podnik dal pred pár rokmi vypracovať projekt a následne cez externého obstarávateľa vyhlásil súťaž na dodávateľa stavebných prác. Tesne pred vyhodnotením ponúk však prišla z vedenia mesta direktíva a celé výberové konanie išlo do stratena, respektíve víťaz súťaže aj keď bol známy nebol nikdy vyhlásený. Prečo sa tak udialo môžu napovedať výsledky nového obstarávania, ktoré prebehlo pod drobnohľadom nového vedenia bytového podniku. Výsledok? Aktuálny víťaz vybuduje parkovisko o 30 tis eur drahšie ako ten z pred 3 rokov. Keď sa na túto skutočnosť pýtali poslanci na ostatnom zasadnutí, odpoveď bola viac než rozpačitá (…vyjadrenie P. Vermeša…)

Žiaľ, podobný spôsob obstarávania stavebných prác sa príchodom Tamajkovho establišmentu udomácnilo a čo sa pôvodne súťažilo verejne, teraz prebieha v takmer utajenom režime. Kým v minulom období išli všetky stavebné práce nad 7 tis. eur cez zverejnené súťaže, za ostatné 3 roky sa vyberajú výlučne cez tzv. prieskum trhu, ktorý prebieha bez akejkoľvek možnosti verejnej kontroly. Oslovené firmy si totiž do súťaže vyberá radnica a je len na nej, či si vyberie adekvátnu alebo predraženú ponuku.

Samozrejme, tento spôsob „pseudosúťaže“ je považovaný za jednu z najnetransparentnejších metód nakladania s verejnými zdrojmi a podľa Transparency international vytvára silné podhubie na možné korupčné správanie. Štatistiky pritom uvádzajú, že pri štandardne zverejnených súťažiach sa dá ušetriť od 20 do 40% predpokladaných nákladov. Pre Piešťany by to za ostatné 3 roky znamenalo ušetrenie minimálne jedného milióna eur.

V tejto súvislosti sa nedá opomenúť, že mesto Piešťany si práve vo volebný rok berie 2.3 miliónový úver na rôzne rekonštrukcie, z ktorých istá časť prebehne cez obstarávanie formou prieskumu trhu. Našťastie, väčšia časť z pôžičky pôjde na projekty spolufinancované z fondou EU, ktoré takéto formy výberov dodávateľov neumožňujú. Či je toto dostatočná útecha pre občanov mesta sa ukáže už čoskoro – v jesenných komunálnych voľbách.

MT