Začal sa nový školský rok.

V pondelok, 5. sepmtembra sa začal nový školský rok, ktorý odštartoval bez akýchkoľvek protipandemických opatrení. Do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nastúpilo 2200 žiakov z toho 267 prvákov, čo je oproti minulému roku nárast o 23 žiakov.

Najviac prvákov si zasadlo do školských lavíc na Základnej škole Brezová a Holubyho, ktoré zriadili 3 prvácke triedy. Po dve triedy prváčikov majú ZŠ Mojmírova a ZŠ Scherera, jednu triedu prvákov otvorili na ZŠ Vajanského.

Aj keď je len začiatok roku, prízdniny sú už pevne stanovené. Prvé, tzv. jesenné budú v termíne od 28 do 31. októbra, pričom do školských ľavíc zasadnú až 2. novembra po štátnom sviatku pamiatky všetkých svätých.

Posledný deň vyučovania pred vianočnými prázdninami absolvujú školáci vo štvrtok 22. decembra. Učiť sa začnú opäť až v roku 2023, a to v pondelok 9. januára.

zdroj: 06piestan.sk